Maastricht +31(0)43 - 321 59 29 | Heerlen +31(0)45 - 571 39 33
Denk aan de staat van baten en lasten

Denk aan de staat van baten en lasten

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden opgemaakt, is veel ondernemers bekend. De meeste ondernemers weten echter niet dat de wet nog een andere belangrijke boekhoudplicht bevat. Deze plicht houdt in dat het bestuur van de onderneming binnen zes maanden na afloop...
Ons 69 jarig bestaan

Ons 69 jarig bestaan

Ook dit jaar loopt Kerckhoffs Advocaten mee voor het goede doel Five4Five. Five4Five steunt het Kankeronderzoekfonds Limburg en dit fonds steunt het medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ en daarmee alle ziekenhuizen in Limburg. Alle gelden die in...
Kerckhoffs Advocaten en Five4Five

Kerckhoffs Advocaten en Five4Five

Ook dit jaar loopt Kerckhoffs Advocaten mee voor het goede doel Five4Five. Five4Five steunt het Kankeronderzoekfonds Limburg en dit fonds steunt het medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ en daarmee alle ziekenhuizen in Limburg. Alle gelden die in...
Nieuwe regeling personenvennootschappen

Nieuwe regeling personenvennootschappen

Begin 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen ter consultatie voorgelegd. De huidige regeling voor personenvennootschappen stamt van 1839 en is sinds die tijd niet meer grondig herzien, waardoor de regeling...