Maastricht +31(0)43 - 321 59 29 | Heerlen +31(0)45 - 571 39 33
Oneigeningsprocedure overhoop gehaald

Oneigeningsprocedure overhoop gehaald

Ook de uit de 19e eeuw stammende Onteigeningswet zal de invoering van de Omgevingswet (voorzien in 2021) waarschijnlijk niet overleven. Het kabinet wil de onteigeningswetgeving drastisch veranderen. In de toekomstige procedure moet de onteigenende overheid een...